Thông báo về Google Cloud Next ’20: OnAir, chuỗi sự kiện kỹ thuật số kéo dài nhiều tuần: từ 14/07 đến 08/09